v legolandu se stojí někdy fronty

fronta na atrakci v legolandu