Nemocnice v Cavalese.

Nemocnice v Cavalese, za mě obstála.