Sáňkování v Brandnertalu.

Rodina se sáněmi v zasněžených horách ve Vorarlbersku.