Ochrana osobních údajů

Pokud jste se na webu www.objevimesvet.cz přihlásili k odběru newsletteru, přihlásili se do členské sekce, zúčastnili jste se soutěže, stáhli zdarma nebo koupili nějaký náš produkt, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů na webu www.objevimesvet.cz je Tomáš Hájek, Opatovická 150, Rajhradice, IČ 71770747, DIČ CZ7812134671. Kontaktní email je: info@objevimesvet.cz.

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč?

U odběratelů newsletteru, členů členské sekce, účastníků soutěží zpracovám vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto údaje využívám za účelem přímého marketingu – zasílání newsletteru stránky www.objevimesvet.cz. Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 7 let od získání vašeho kontaktu. Souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V případě nákupu našeho produktu zpracovávám vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon, které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží apod.) a také k vedení účetnictví (zákonná povinnost pro evidenci daňových dokladů).

 Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí technických a orgaizačních opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

  • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).
  • Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
  • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
  • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem).
  • Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

Osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě automatizovaným způsobem pomocí služby na rozesílání emailů MAILCHIMP (GDPR pravidla služby Mailchimp).

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • budu zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou,
  • bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Ukončení zpracování vašich sobních údajů

Máte právo kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů nebo o jejich úpravu (z důvodu neaktuálnosti, apod.). Kdykoliv se můžete sami odhlásit z odběru newsletteru pomocí odkazu, který je vždy v newsetteru uveden.