Podmínky soutěže na webu Objevíme svět

(www.objevimesvet.cz, dále také jako “pořadatel soutěže”)

 

Soutěžící musí být starší 18 let.

 

Odesláním odpovědí do soutěže, souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace stránkám www.objevimesvet.cz. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry a zasílání novinek od Objevíme svět.

 

V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí také se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení v newsletteru, na facebookovém či instagramovém profilu a webových stránkách Objevíme svět.

 

Pokud není určeno jinak a soutěž je uskutečňována prostřednictvím formuláře přímo na stránkách www.objevimesvet.cz, jsou soutěžící tříděni podle správných odpovědí a po ukončení soutěže je příslušný počet výherců náhodně vylosován počítačovým systémem.

 

V případě, že se výherce nepodaří opakovaně kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže, který vybere dalšího výherce.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady.

 

Bude-li mít pořadatel důvodné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. To platí i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

 

Účast v soutěži a výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.