5 možností, jak s dětmi objevovat svět v době koronaviru!

2020-04-16T10:54:04+02:00

V čase karatnény kvůli koronaviru začíná být čím dál jasnější, že do ciziny se letos podíváme jen omezeně. Může to být důvod ke smutku, [...]