Socha bratří Čapků.

Socha bratří čaplků v Malých Svatoňovicích